Šta znači JULIJANSKI?

» julijanski • pridev Sistem za računanje datuma koji pojednostavljuje rad sa datumima na računaru. U julijanskom sistemu svaki dan ima svoj broj. Dan 1 je januar 471godine pre nove ere. Dan 24482je 1februar 199godine. Programeri često koriste julijanski sistem za predstavljanje datuma pošto računari sa njim lako rade. Ako pokušate da pogodite k oji je dan 1dana posle 2januara 196shvatićete koliko su nepraktični obični kalendari.