Šta znači JUKSTIM?

» jukstim • muški rod ; kod hartija od vrednosti, lozova i akcija sa kuponima: crta, raedovno u nekoj drugoj boji, koja pokazuje gde treba kupon otseći; juksta.