Šta znači JUKSTA?

» juksta • predlog Pored, ublizo, kod, kraj, do, uz.

» juksta • ženski rod Knjiga iz koje se trgaju listovi;
Dodatak podacima u zemljišnim knjigama (lat.)
Kod hartija od vrednosti, lozova i akcija sa kuponima: crta, raedovno u nekoj drugoj boji, koja pokazuje gde treba kupon otseći; jukstim. (lat.)