Šta znači JUGOSLAVIJA?

» Jugoslavija • ženski rod (geologija) Ranija država na Balkanu, sačinjavale su je Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija i Crna Gora.