Šta znači JUGALAN?

» jugalan • pridev Spojen, združen, udružen; bračni, svadbeni; jarmeni, koji se tiče jarma, sličan jarmu; jugalna kost (l. os jugale), anat., jagodnjača, jagodična kost.