Šta znači JUBILATE?

» jubilate • muški rod U katoličkoj crkvi: treća nedelja posle Uskrsa, nazvana po latinskom početku ili 1psalma: Jubilate, Likujte, veselite se.