Šta znači JTP?

» JTP • skraćenica Javno turističko preduzeće.