Šta znači JODIZAM?

» jodizam • muški rod (medicina) Trovanje jodom usled uzimanja joda i jodovih preparata u većim količinama. (grč.)