Šta znači JIPI!?

» Jipi! • usklik Izraz oduševljenja.