Šta znači JAGO?

» Jago • muški rod (lično) Lice u Šekspirovoj tragediji "Otelo", čije su spletke i intrige dovele do tragične propasti (katastrofe) Otela i Dezdemonu; fig. spletkar, smutljivac.