Šta znači JADAR?

» Jadar • muški rod (geologija) Desna pritoka Drine kod Loznice.