Šta znači IZNIMNO?

» Iznimno • prilog u izuzetnim i retkim situacijama