Šta znači IZMEĆARSTVO?

» izmećarstvo • imenica Služba, posao izmećara, sluge (tur.)