Šta znači IZMEĆARITI?

» izmećariti • glagol Služiti kome, kod koga; biti kome sluga (tur.)