Šta znači IZANOMALE?

» izanomale Crte na karti koje spajaju mesta na Zemljinoj površini koja za jednak broj stepeni otstupaju od krajeva sa normalnom temperaturom.