Šta znači ITINERARI?

» itinerari Satnice putovanja (lat.).