Šta znači ITEM?

» item • prilog Takođe, isto tako; dalje, nadalje.