Šta znači ITD.?

» itd. • skraćenica I tako dalje (skr.)