Šta znači ITALJO?

» italjo • tal. intaglio gema, dragi kamen sa udubenourezanim ukrasima (l. gemma insculpta).