Šta znači ITALIK?

» Italik • muški rod Jedan od prastanovnika Italije (Latini, Umbri, Falisci i dr.)

» italik • muški rod (štamparstvo) Kosi slog, kosa latinska štamparska slova, kurziv.