Šta znači ITAČANKA?

» Itačanka • ženski rod Žena sa ostrva Itake.