Šta znači ISUS?

» Isus • muški rod (mitologija) Grčki oblik jevrejskog imena Jehoshua, tj. onaj čija je pomoć Jahveh (Jehova); up. Hristos.