Šta znači ISTINSKI?

» istinski • pridev Zbiljski, stvaran.