Šta znači ISPARLJIV?

» isparljiv • pridev Lako isparava. Može ispariti.