Šta znači ISHIJADIČAN?

» ishijadičan • pridev (anatomija) Sednjačni, koji pripada sednjači ili koji je u vezi sa sednjačom (npr. ishijadični živac, ishijadična arterija itd.); ishijadična sredstva, lekovi protiv bolova u kukovima.