Šta znači ISHIALGIJA?

» ishialgija • ženski rod (medicina) Neuralgično oboljenje ishijadičnog živca, koji se nalazi na zadnjoj strani buta (sastoji se u jakim bolovima duž toga živca, tj. od krsta pa zadnjom stranom noge sve do stopala); išijas, ishijadika, ishiagra, ishias.