Šta znači ISAGOGIKA?

» isagogika • ženski rod Veština uvođenja u neku nauku, uvodna nauka; naročito: nauka koja služi kao uvod u proučavanje biblije.