Šta znači IS?

» Iš! • usklik Uzvik za teranje živine.

» IS • skraćenica Izdavački savet.