Šta znači IRACIJACIJA?

» iracijacija • nl. irradiatio ozračivanje, ozračenje, osvetljnjavanje, zračenje; zrakasto širenje; ozračenje, ozračenost, obasjanost; figurativno: ozarivanje, ozarenje, ozarenost; u fiziološkoj optici: pojava da svetli (beli) predmeti izgledaju na tamnoj (crenoj) osnovi veći nego isto toliko tamni (crni) predmeti na svetloj (beloj). Zbog iradijacije mršave osobe radije nose otvorenija odela da bi izgledale punije, a debele osobe radije nose zatvorenija odela da bi izgledale tanje.