Šta znači IPSILON?

» ipsilon • muški rod (lingvistika) Dvadeseto slovo grčke alfabete.