Šta znači IPSACIJA?

» ipsacija • ženski rod Samozadovoljavanje spolnog nagona kod muškaraca, žena i dece putem spoljnih i misaonih nadražaja spolnih organa; masturbacija, manustupracija, onanija.