Šta znači IP?

» IP • skraćenica (računari) (Internet Protocol). Internet protokol je skup pravila kojima se uređuje prenos podataka i paketa na Internetu.