Šta znači INTRIGANT?

» intrigant • muški rod Spletkaš, spletkar, smutljivac; u drami: lice koje svojim spletkama najviše doprinosi stvaranju dramskog zapleta. (fr.)