Šta znači INTERNACIONALAN?

» internacionalan • pridev Međunarodni (npr. internacionalno pravo, internacionalni odnosi, ugovori, jezik). (lat.)