Šta znači INTERKALIRATI?

» interkalirati • glagol Umetniti, dodati, dopuniti, upotpuniti, ubaciti (lat.)