Šta znači INTERESANTAN?

» interesantan • pridev Zanimljiv, privlačan, koji pobuđuje radoznalost, uzbudljiv, zabavan; važan, značajan; redak, osoben.
Neobičan, nesvakidašnji, izuzetan;
Povoljan, prikladan;
Redak, osoben;
Važan, značajan (fr.)