Šta znači INTERDISCIPLINARNOST?

» Interdisciplinarnost • nauka je vrsta akademske saradnje u kojem stručnjaci različitih akademskih disciplina rade prema zajedničkim ciljevima.