Šta znači INTELIGENTAN?

» inteligentan • pridev Sposoban za pravilno razumevanje stavri i pojava u životu i svetu, razuman, uman, pametan, koji ima duha, mudar, dosetljiv, bistar; vešt, vičan, umešan.