Šta znači INSOLIRATI?

» insolirati • glagol Izlagati suncu, sunčati, iznositi na sunce, sušiti na suncu; up. insolacija.