Šta znači INSEKTIVORAN?

» insektivoran • pridev Hrani se insektima.