Šta znači INICIJATIVA?

» inicijativa • ženski rod Samostalan potsticaj, prvi potstrek na nešto, započinjanje, pregalaštvo; pravo otvaranja sednice i pravo prve reči pri savetovanjima; pravo podnošenja predloga u zakonodavnom telu; čovek od inicijative, čovek koji prvi uzima na sebe da pokrene neku stvari ili na neko pitanje, koji prvi daje potstreka za nešto, preduzimljiv čovek, pregalac.