Šta znači INFORMACIJA?

» informacija • ženski rod Poučavanje, upućivanje, uputstvo; obaveštavanje, obaveštenje; raspitivanje; obaveštenost; obaveštenje, obavest, izveštaj, izvešće; sudsko izviđanje, istraga. (lat.)

» informacija • ženski rod (računari) Informacija je izlaz (rezultat) iz sistema obrade podataka, koji u istom trenutku postaje ulaz u sistem odlučivanja, gde se informacija pretvara u upravljačku akciju (bitne karakteristike svake informacije su: svrha, pouzdanost, blagovremenost, količina, cena, celishodnost).