Šta znači INFLAMIRATI?

» inflamirati • glagol Zapaliti; raspaliti, razdražiti, ogorčiti.