Šta znači INFANTICIDIJUM?

» infanticidijum • muški rod (pravo (nauka)) Deteubistvo, čedomorstvo.