Šta znači INDEKS?

» indeks • muški rod Studentska knjižica sa podacima o pohađanju predavanja i ocenama uspeha na ispitima.
Pokazivač lista ili strane u knjizi; spisak, registar; kratka sadržina; pokazivač, skazaljka; mat. izložilac; oznaka desno u dnu; znak; staviti nekoga ili nešto na indeks, zabraniti, isključiti, žigosati kao opasno; indeks librorum prohibitorum ili samo indeks, spisak knjiga koje je katolička crkva zabranila zbog jeretičkih učenja koja sadrže i koje se smeju čitati samo po naročitom odobrenju; indeks cena, pokazatelj cena.

» indeks • muški rod (računari) Funkcija mnogih programa za obradu teksta ili pripremu za štampu koja pravi spisak važnih reči, pojmova ili ideja, abecednim redom, zajedno sa brojevima strana na kojima se te stavke javljaju. Za pravljenje indeksa neophodno je da ključni pojmovi i izrazi budu prethodno ručno obeleženi.
» indeks • muški rod (štamparstvo) Tekst koji izgleda manji i nalazi se niže od okonog teksta. Atribut za formatiranje teksta, koji postoji u drugim programima, a koji vam omogućava da manipulišete tekstom. Broj 2 u formuli vode je indeks.