Šta znači INAUGURALNI?

» inauguralni • pridev Koji je u vezi sa inauguracijom, koji se tiče inauguracije (lat.)