Šta znači INAUGURALAN?

» inauguralan • pridev Početan, uvodni, pristupni, programski (npr. govor) (lat.)