Šta znači IMPERFEKTIVAN?

» imperfektivan • pridev Nesvršen; imperfektivni glagol, gram. nesvršeni glagol.