Šta znači IMISIJA?

» imisija • ženski rod (pravo (nauka)) Upućivanje na posed, puštanje na posed;
imisio bonorum = imisija;
puštanje unutra; posvećivanje;
imisioni dekret, sudska odluka o puštanju u posed; imisioni termin, rok za puštanje u posed.