Šta znači IMBORZIRATI?

» imborzirati • glagol (finansije) Primiti novac, naplatiti.